Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Studiebesök: Kriminalvården och kvinnorna

Häktet i Sollentuna, Tingsvägen 9, tisdagen den 18 januari 2011 kl. 17.00 till ca kl. 19.30.

Välkommen till ett för nätverket Hilda särskilt arrangerat besök hos Kriminalvården, under rubriken:
Kriminalvården och kvinnorna – presentation av Kriminalvårdens arbete med kvinnofrågor för såväl intagna som personal samt guidad visning av nya häktet i Sollentuna.

Häktet i Sollentuna, Tingsvägen 9, tisdagen den 18 januari 2011 kl. 17.00 till ca kl. 19.30.

Inledningsvis kommer företrädare för Kriminalvården att presentera det nya häktet. Därefter lämnas en redogörelse för Kriminalvårdens kvinnoarbete för både personal och intagna och en lägesbild kring andelen kvinnliga chefer samt karriärmöjligheter. Det blir också tillfälle till rundvandring i byggnaden. Efter rundvandringen återsamlas vi för en avslutande diskussion. Kriminalvården bjuder på enklare förtäring i form av dryck och baguette.

För dem som så önskar har Hilda bokat en buss för gemensam avfärd till och från Sollentuna. Bussen avgår från Vasagatan 16 (bussfickan vid Hotel Terminus mittemot Centralstationen) kl. 16.15.

Bindande anmälan via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se.
Ange om Du önskar åka med bussen till/från Sollentuna. Vänligen invänta bekräftelse på din anmälan då antalet platser är begränsat.

Sista dag för anmälan är tisdagen den 11 januari 2011. Hjärtligt välkommen!