Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rakel fyllde Spegelsalen

Över tvåhundra kvinnliga jurister reflekterade om ledarskap.

Utvecklingen har visserligen gått framåt för kvinnorna i rättsväsendet och advokatkåren – men det har inte gått fort. Det konstaterade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon hälsade de övervägande kvinnliga deltagarna välkomna till Rakelkonferensen och berättade om några tidiga kvinnliga förebilder som medverkat till att öppna jurist- och advokatkarriären för kvinnor.

Omkring 220 personer från advokatkåren, domstolarna, förvaltningen, Åklagarmyndigheten och polisen deltog i årets Rakelkonferens den 5 april, med temat ”Att vara kvinna och chef – spännande, stimulerande, utvecklande”. Deltagarna fick lyssna på flera föredrag som spände från djupt allvar till skratt.

Marianne Lundius
Marianne Lundius

Inledningstalare var justitierådet och Högsta domstolens ordförande Marianne Lundius. Hon berättade om sin yrkeskarriär och delade med sig av de goda råd som hon brukade ge till unga kvinnliga jurister på advokatbyrån där hon tidigare var verksam. Var alltid vara tillgänglig och att ställ krav på att få ta eget ansvar i ärendena, uppmanade hon bland annat.

Juristerna fick sedan en inblick i hur det är att leda konstnärer, när operachefen vid Kungliga Operan Birgitta Svendén bjöd på sina erfarenheter. Hon beskrev sin personal på Operan som svårstyrda individualister, som samtidigt kunde visa prov på stor lojalitet med institutionen.

Birgitta Svendén i Spegelsalen
Birgitta Svendén i Spegelsalen

Birgitta Svendén har själv en bakgrund som sångerska, vilket förmodligen underlättat för henne som ledare, konstaterade hon. Samtidigt har den nya positionen som chef inneburit ett brott med det rent konstnärliga tänkandet, som inte alltid varit lätt.

– När jag sitter med vår styrelse, där många kommer från näringslivet, då är det ingen mening med att tala om hur bra gårdagens föreställning var. Där gäller varför vår budget är dålig och hur publiksiffrorna ser ut, om vi är lönsamma och effektiva, sa Birgitta Svendén.

Efter tre parallella seminarier, kommunikationsrådgivaren Charlotte Erkhammar som talade om ”Kommunikation: Nödvändigt – eller ett nödvändigt ont?”, Raoul Wallenberginstitutets direktör Marie Tůma som talade om sina erfarenheter i arbetet för mänskliga rättigheter, och forskaren Christin Mellner som presenterade forskning om det gränslösa arbetet, samlades Rakeldeltagarna åter för att lyssna på VN:n för företaget Trendethnography Ida Hult. Hon reflekterade om dagens samhälle och om framtiden.