Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Årets Ruben – Mentorskap i grupp drog igång

Mentorer och adepter möttes i Stockholm.

Mentorer och adepter samlade i Advokatsamfundets hörsal.
Mentorer och adepter samlade i Advokatsamfundets hörsal.

46 adepter och 12 mentorer ingår i årets Ruben-projekt i Stockholm. Till det kommer också mentorskapsgrupper i Göteborg och Malmö. Igår, onsdag, möttes för första gången mentorer och adepter i Stockholm för att bekanta sig med varandra och diskutera vad deltagarna vill ha ut av projektet.

Stf. chefsjurist Helene Lövung presenterade projektet.
Stf. chefsjurist Helene Lövung presenterade projektet. 

Nytt för i år är att varje mentorerna kommer både från det manliga nätverket Ruben och från Hilda. Varje grupp får en manlig och en kvinnlig mentor. Ruben har nu också öppnats för manliga adepter. Sammanlagt deltar tre yngre manliga jurister i mentorskapsprojektet.

En mentorsgrupp samlad.
En mentorsgrupp samlad.

Ruben - mentorskap i grupp startade med ett pilotprojekt under 2011. Sammanlagt tio grupper i Stockholm, Göteborg och Malmö fick chansen att bl.a. diskutera chef- och ledarskapsfrågor samt frågor om karriär med mentorer med lång erfarenhet från rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. Varje grupp om åtta-tio adepter hade vardera två Rubenmentorer, en från rättsväsendet/förvaltningen och en från advokatkåren. Utvärderingarna av projektet visade att såväl adepter som mentorer var nöjda med projektet, som därför genomförs även i år.

En mentorsgrupp samlad.
Grupperna kom snabbt igång med samtalen.