Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Avsked för årets Rubenprojekt i Stockholm

Nöjda deltagare avslutade årets projekt.

Det var några nöjda och tappra mentorer och adepter som i förra veckan trotsade vintervädret i Stockholm och begav sig till Advokatsamfundet för att delta i Stockholmsgruppernas avslutningsträff för 2012 års mentorskapsprojekt Ruben.

Ruben är ett mentorskapsprogram i grupp som har som övergripande mål att genom gruppvisa diskussioner, frågor och utbyte av tankar och erfarenheter uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer/delägare samt erbjuda deltagarna möjlighet till utveckling och inspiration vad avser både karriärväl och chef-/ledarskap.

2012 års Ruben – mentorskap i grupp har utvärderats och resultatet är mycket positivt. Förberedelser pågår därför för ytterligare en omgång. Möjlighet till preliminär intresseanmälan kommer att annonseras på hemsidan.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten.