Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Avsked för årets Sofior

Avslutningsträff i mentorprojektet Sofia 2011-2012.

Adepter och mentorer i årets Sofia-prpjekt
Mentorer och adepter i Sofia samlade utanför Advokatsamfundet.  

2011-2012 års mentorprojekt Sofia avslutades igår, den 23 maj, med en träff för mentorer och adepter på Advokatsamfundet. I projektet har denna omgång nio mentorer och lika många adepter medverkat. Mentorer och adepter kommer från domstolarna, advokatkåren, Åklagarmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Polisen, universitetsvärlden, JK och Tullverket.

Sofia är ett mentor- och praktikprogram som har till syfte att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet. Målet med programmet är att öka motivationen för deltagarna att vilja bli chefer.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten.