Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Elisabet Fura delgav Hildary sina reflektioner kring Europadomstolen

Europakonventionens implementering är en politisk process med juridiken som ramverk.

Chefsjustitieombudsmannen sedan juni 2012, Elisabet Fura, delade med sig av sina erfarenheter från tiden som domare i Europadomstolen och sina högst personliga åsikter om domstolen vid ett välbesökt Hildarymöte i Svea hovrätts lokaler den 6 september 2012. Europadomstolen är en institution med betydligt fler kvinnor och därtill överlag yngre ledamöter i dag än när hon började som svensk domare i Strasbourg för nio år sedan.

Fredrik Wersäll och Elisabet Fura
Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll välkomnade chefs-JO Elisabet Fura till Svea hovrätt.

I sitt anförande berörde hon bland annat domstolens målbalans som den 1 april uppgick till 149 450 mål samt berättade vad som gjorts och görs för att reformera arbetssättet i domstolen.

– Jag tror man måste vara ännu tuffare än tidigare och bland annat arbeta vidare med idén om pilotmål. Med 800 miljoner människor plus besökare är det intellektuellt oärligt att värna den individuella klagorätten som blir lite eller inget värd om man måste vänta fem år eller längre på en dom, sa Fura.

Elisabet Fura
Elisabet Fura.

Hon bedömde att den ofta kritiserade domstolen kommer att bestå eftersom den verkligen behövs, men menade att man måste se till att den får ägna sig åt att utveckla praxis och inte drunknar i repetitiva klagomål eller blir satt att hantera frågor som den utifrån sin funktion är mindre lämpad att hantera, till exempel vårdnadsprocesser.

Hon betonade även att implementeringen av Europakonventionen till syvende og sidst är en politisk process där juridiken utgör ramverket.

Elisabet Fura i Wrangelska palatset.
Elisabet Fura talade på det välbesökta Hildarymötet i Wrangelska palatset.

Läs mer i nästa nummer av Advokaten.