Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Generaldirektören om ledarskapet

Sarah Wamala gav ledarskapsråd hos Hildary.

Dr Sarah Wamala, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, var gäst hos Hildary på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Dr Sarah Wamala, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet
Dr Sarah Wamala är doktor i medicin med inriktning mot folkhälsovetenskap och docent i samhällsmedicin.

Sarah Wamala talade om ämnet ”Ledarskapet och att våga stå för det rätta”. Efter att ha berättat om sin uppväxt och skolgång i Uganda gav hon en inblick i förutsättningarna för att utöva ledarskap som chef för en myndighet. Hon gav praktiska råd om ledarskap till åhörarna, riktade inte minst till unga kvinnor som ledare.

Sarah Wamala avslutade med ett ”take-home-message” om att ha integritet, att ha mod och att behärska sitt uppdrag: Det gäller att se helheten, bortse från detaljerna, och tänka brett, strategiskt och långsiktigt.

Läs mer i Advokaten!