Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Gunnel Wennberg gästar Hildary i Göteborg

Torsdagen den 24 maj 2012 kl. 11.45–13.30, Casino Cosmopol.

Välkommen på Hildarylunch med avgående hovrättspresidenten Gunnel Wennberg som skall tala om ”Hur behöver domstolarna förändras och hur kan vi göra det? Otyglade synpunkter efter drygt 20 år i hovrätten”.

Torsdagen den 24 maj 2012, kl. 11.45–13.30, Casino Cosmopol. Antalet platser är begränsat. Bindande anmälan sker per mail till eva.bergh@mannheimer-adv.se senast 18 maj (ange Ditt namn, arbetsplats ochmailadress samt eventuella önskemål om specialkost) samtidigt som Du betalar in 135 kr till plusgirokonto 114 88 05-3.

Välkomna!