Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hilda och Ruben möttes på Advokatsamfundet

Nätverksmöte med planering för det fortsatta arbetet.

På kvällen den 12 januari möttes nätverket Hilda på Advokatsamfundet för att planera Hildas fortsatta verksamhet.

Karin Lindell, Inger Söderholm och Helene Lövung
Karin Lindell, Inger Söderholm och Helene Lövung

Vid mötet presenterade Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Helene lövung utvärderingen av det gångna årets projekt "Ruben - mentoskap i grupp", där unga yrkesverksamma kvinnliga jurister fått manliga mentorer ur Hildas manliga nätverk Ruben. Både adepter och mentorer var mycket nöjda med projektet, som fortsätter med en ny omgång under år 2012. Mer information om detta kommer inom kort.

Lisbeth Molander, Petra Hedengran och Karin Lindell
Lisbeth Molander, Petra Hedengran och Karin Lindell

Storhildorna, som medlemmarna av nätverket Hilda kallas, diskuterade också Hildas medverkan vid Svensk juriststämma den 8 februari. Evenemanget inleds med att skådespelaren Magdalena in de Betou framför föreställningen "Män är bäst". Därefter följer ett samtal med bland andra Mona Sahlin och Maria Abrahamsson om livsval.

Program och anmälan Svensk juriststämma.

 Hildorna börjar samlas i hörsalen.
Hildorna börjar samlas i hörsalen.

Hildas medlemmar fick också veta att programmet för årets Rakelkonferens börjar bli klart. Konferensen hålls i Spegelsalen på Grand Hôtel den 27 mars. Mer information om konferensen kommer inom kort.

Nätverket Hilda.
Nätverket Hilda.

Efter nätverket Hildas möte anslöt också en del av medlemmarna i Ruben, män med ledande positioner i advokatbranschen, rättsväsendet och förvaltningen som vill stödja Hildas arbete för kvinnliga jurister.

Hilda och Ruben.
Hilda och Ruben.