Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hildarybesökare fick lära sig att övertyga

Retorikkonsulten Ida Bjursten gav praktiska tips på Hildarys februarimöte i Stockholm.

Ida Bjursten
Ida Bjursten i Advokatsamfundets hörsal

– Retorik är konsten att övertyga. Det handlar inte bara om att ha rätt argument, utan också om hur man för fram sina argument.

Det förklarade retorikkonsulten Ida Bjursten, som talade för en full hörsal på Advokatsamfundet, vid Hildarys februarimöte idag den 2 februari.

Engagerade åhörare
Hörsalen blev full av engagerade åhörare

Ida Bjursten gav åhörarna en rad konkreta tips om hur de kan planera inför och agera vid olika typer av möten och samtal. De kan sorteras in under fem punkter.

  • Utseende
  • Kläder
  • Röst
  • Kroppsspråk
  • Budskap

Sammantaget bidrar alla dessa områden till hur en lyssnare uppfattar dig som talare, förklarade Ida Bjursten. Hon pekade bland annat på hur talarens utseende genast väcker reaktioner och associationer hos lyssnaren, reaktioner som det kan vara bra att förutse och motbevisa för att nå fram. För den som ser mycket ung ut kan det till exempel handla om att lyfta fram sin utbildning eller andra viktiga erfarenheter.

Åhörare lyssnar intresserat


Ida Bjursten lät också Hildarydeltagarna pröva på några praktiska övningar med tonfall och kroppsspråk, vilket väckte glada skratt bland juristerna.

Ida Bjursten talar med en Hildarydeltagare efter föreläsningen.
Ida Bjursten talar med en Hildarydeltagare efter föreläsningen

Läs mer om Ida Bjurstens föreläsning i kommande nummer av Advokaten.

Ida Bjursten