Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hildarylunch i Malmö

"Kulturkrockar", torsdagen den 22 november kl. 12.00 – 13.15, Årstiderna i Kockska huset, Stortorget, Malmö.

Malmö har utvecklats till att bli en mångkulturell stad med en utlandsfödd befolkningsandel på hela 40 procent! Detta aktualiserar en rad frågor rörande integration och konfliktlösning.

Eva Rosenquist är biträdande chefkurator på Skånes Universitetssjukhus och undervisar på Malmö högskola och Lunds universitet. Hon har under lång tid arbetat inom psykiatrin. Genom sitt arbete har Eva fått ett genuint intresse för det mångkulturella samhället och de med detta sammanhängande integrationsfrågorna.

Eva besöker nätverket Hilda för att berätta om sina erfarenheter och om hur vårt mångkulturella samhälle har påverkats av Sveriges historia.

Tid: torsdagen den 22 november kl. 12.00 – 13.15
Plats: Årstiderna i Kockska huset, Stortorget, Malmö

Anmäl Dig genom att SENAST DEN 19 november sätta in 175 kr på bankgirokonto 5902- 2376. OBS! Ange namn och arbetsplats vid betalning! Anmälan är bindande.

Välkommen!