Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Jessica Grundström Ahldin gästar Hildary i Malmö

Tisdagen den 24 april kl. 12.00 – 13.15

Välkommen till nästa Hildary-lunch i Malmö, med rubriken:
"Kulor är inte allt här i livet"

Jessica Grundström Ahldin har arbetat med försäljning och marknadsföring. Parallellt med det grundade och byggde hon upp den ideella föreningen Transfer Öresund där föreläsare från näringslivet går ut och talar i gymnasieskolorna i Skåne. Numera är hon verksamhetschef för sitt senaste skötebarn Drivkraft Malmö. Jessica ska berätta om Drivkraft Malmö men även om sin vilja att förändra och vad som har driver henne till att arbeta ideellt.

Drivkraft Malmö är en mentors- och fadderverksamhet som vänder sig till elever i årskurs 6-8 och deras familjer. Syftet är att på olika sätt inspirera till förbättrade möjligheter i studier och framtida yrkesval, motverka skolk och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd. Drivkraft Malmö har som mål att ge en förebild för eleven och en samtalspart för familjen. Familjen erbjuds en mentor från yrkeslivet, eleven erbjuds en fadder från gymnasiet eller högskolan. Drivkraft är den morot alla behöver, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Tid: tisdagen den 24 april kl. 12.00 – 13.15

Plats: Årstiderna, i Kockska huset, Stortorget, Malmö

Anmäl Dig genom att SENAST DEN 13 april sätta in 185 kr på bankgirokonto 5902-2376. Ange namn och arbetsplats vid betalning. Anmälan är bindande.

VÄLKOMMEN

önskar

Hanne Mannheimer, advokat på Advokatfirman Delphi
Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt
Annica Darinder Magnusson, beredningsjurist vid Malmö tingsrätt