Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Riksgäldens chefsjurist på Hildarylunch

- Man måste göra val, men val innebär också konsekvenser.

Så inledde Riksgäldens chefsjurist Charlotte Rydin när hon talade om betydelsen av att välja i jobbet och karriären vid Hildarylunchen i Stockholm den 6 december.

Många hade trotsat vintervädret i Stockholm och begivit sig till Advokatsamfundet för att lyssna på ett föredrag med rubriken "Att inte våga välja är också ett val!"

Charlotte Rydin är sedan sex år Riksgäldens chefsjurist, tidigare har hon varit på bland annat Brummer & Partners samt Swedbank, och har under sin tid på myndigheten fått hantera ärenden som Carnegie och Saab. Hon skissar historien om Carnegie; hur Riksgälden beskylldes för att på ett ogiltigt sätt ha tagit över äganderätten till aktierna i banken genom så kallad förverkandepant.

- Det val vi gjorde var att bemöta kritiken, säger Charlotte Rydin och fortsätter med att berätta om det enorma massmedieuppbåd som Carnegieaffären orsakade:
- När tåget rusar måste du som jurist bestämma dig för om du ska hänga med eller kliva av. Ska du hänga med kommer du i princip att få bo på jobbet.

- Jag vet att alla ni som sitter här är högpresterande kvinnor, säger Charlotte Rydin till publiken. Men man kan inte vara bra på allt. Hon poängterar också vikten av att våga fråga. Det är slöseri med tid att lyssna på något man inte förstår, utan att avbryta och säga ”vänta, det där köper inte jag”.

Charlotte Rydin uppmanar avslutningsvis åhörarna att ta chansen att vara med i nya komplexa sammanhang. Hon berättar att det var bland annat det som fick henne att söka sig vidare från näringslivet till en myndighet.

- Har du någonsin känt dig utanför i jobbet på grund av att du är kvinna? frågar en av åhörarna.
- Ja, jämt! replikerar Charlotte Rydin snabbt.

Charlotte Rydin, Riksgälden.

Riksgäldens chefsjurist Charlotte Rydin pratade på Hildarylunchen i december.

Läs mer i Advokaten nummer 1 2013.