Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Storhilda blir hovrättspresident

Margareta Bergström blir president i Hovrätten för Övre Norrland.

Regeringen har i dag utnämnt generaldirektören Margareta Bergström till president i Hovrätten för Övre Norrland. Margareta Bergström är medlem av nätverket Hilda, och var en av dess grundare.

Margareta Bergström är generaldirektör för Brottsoffermyndigheten sedan 2005. Dessförinnan var hon rådman i Umeå tingsrätt 1998-2004. Margareta Bergström har även varit revisionssekreterare i Högsta domstolen, högskoleadjunkt i rättsvetenskap vid Umeå universitet och kommunjurist. Hon förordnades som hovrättsassessor 1988.

Margareta Bergström tillträder den 1 september 2012.