Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Storhildorna samlade

Möte i Stockholm med nätverket Hilda.

Nätverket Hildas medlemmar, de så kallade Storhildorna, träffades för ett sammanträde på Advokatsamfundets kansli den 16 mars.

Innan de började sina överläggningar samlades Storhildorna för ett gruppfotografi.

Nätverket Hilda
Ett antal Storhildor utanför Advokatsamfundets kansli på Norra Djurgården i Stockholm, tillsammans med samfundets generalsekreterare Anne Ramberg, chefsjuristen Maria Billing och ställföreträdande chefsjuristen Heléne Lövung.