Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Succé för Rakel

260 kvinnliga jurister lät sig inspireras.

Årets upplaga av konferensen Rakel, den sjätte i ordningen, lockade runt 260 deltagare från advokatbyråerna, domstolarna, Åklagarmyndigheten och andra juristarbetsplatser. De hälsades välkomna av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som är initiativtagare till hela nätverket Hilda.

Anne Ramberg hälsar välkommen i en full spegelsal.
Anne Ramberg hälsar välkommen i en full spegelsal.
(Foto samtliga bilder: Nixon Johansen)

Inledningstalare var Dramatenchefen och förre rektorn vid Konsthögskolan, konstnären Marie-Louise Ekman, som samtalade med Anne Ramberg. Hon berättade att hon aldrig tänkt ta uppdraget som chef för Dramaten, men att hon accepterade det efter ett års övertalning.

– Man blir smickrad när folk inte ger sig och vill ha en, så jag sa ja. Det har jag inte ångrat, förklarade Marie-Louise Ekman.

Anne Ramberg och Marie-Louise Ekman.
Anne Ramberg och Marie-Louise Ekman.

En bra chef bör vara empatisk och prestigelös menade Maria-Louise Ekman. Hon beskrev sig själv som en rak chef, som valt att tro på vad människor säger till henne och som inte misstänker några intriger.

Det roligaste med att vara chef för Dramaten är, enligt Marie-Louise Ekman, att följa hur en föreställning växer fram, Men det är också stimulerande att arbeta med många olika yrkesgrupper, många av dem mycket skickliga hantverkare.

Marie-Louise Ekman
Marie-Louise Ekman berättade om sitt chefskap.

– Dramaten är som ett minisamhälle med 55 olika yrken. Det är en rest av något som jag kämpar för att behålla.

Ekman varnade också för att låta kommersiellt tänkande ta över på det kulturella området.

– Det blir farligt om man bara vill sälja, slimma och vara begriplig. Då går man långt ifrån själva anledningen till att det behövs konstnärlig verksamhet i samhället, sa hon.

Marie-Louise Ekman och Anne Ramberg
Marie-Louise Ekman och Anne Ramberg talade också om mediernas kraft, som skådepelare kan lida mycket av, berättade Ekman.

Marie-Louise Ekmans framträdande, som fick stormande applåder, följdes av tre olika parallella seminarier. Företagsledaren Meg Tivéus talade om att lyckas i en värld av män, fil. dr och forskaren Victoria Blom behandlade prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet och diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg talade under rubriken ”Varför chef och ledare? Om erfarenhet, engagemang och mod”.

Anna Dyhre
Anna Dyhre

Dagens sista föreläsning hölls av Anna Dyhre, jur. kand. och managementrådgivare, som talade om ”employer branding”, alltså hur arbetsgivare kan attrahera personal till företaget eller myndigheten. Dyhre talade också om hur unga akademiker ser på sin värld och vilka värderingar de har. Enligt Anna Dyhre ser vi en utveckling där kandidater till en anställning blir allt starkare och kan förhandla med arbetsgivaren, och där anställda i allt större utsträckning lämnar ett företag om de inte trivs.

Eftermiddagen avslutades med mingel i Bolinderska palatset.