Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tre kandidater nominerade till Europadomstolen.

En Hilda och en Ruben bland domarkandidaterna.

Regeringen har nu nominerat tre kandidater till positionen som Sveriges domare i Europadomstolen. Två av kandidaterna är engagerade i Hilda.

Kandidaterna är:
Stefan Strömberg, Lagman vid Tingsrätten i Göteborg, medlem av Hildas manliga nätverk Ruben.
Margareta Åberg, President i Kammarrätten i Göteborg och medlem av nätverket Hilda.
Helena Jäderblom, Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Kandidaterna ska nu granskas innan en av de tre kan utses till domare i Europadomstolen. Den utsedda domaren kommer att efterträda Elisabet Fura, vars förordnande går ut i sommar. Även Elisabet Fura ingår i Hilda.