Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Viktigt att kvinnor tillåts vara med och forma samhället

Hans Corell på Internationella Kvinnodagen Historiska Muséet 2012.

"Det finns en direkt relation mellan kvinnansställning i ett samhälle och detta samhälles utvecklingsnivå."

Det sa Hans Corell, ambassadör, och före detta rättschef i Förenta nationerna, i sitt anförande vid firandet av Internationella Kvinnodagen på Historiska Muséet den 8 mars 2012. Hans Corell pekade på flera skäl till att kvinnor måste släppas fram och få del av den politiska makten i hela världen.

Läs Hans Corells anförande!