Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anders Danielsson på Hildarylunch

Fullsatt lunch när Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson pratade ledarskap.

Anders Danielsson

Anders Danielsson pratade om ledarskap på april månads Hildarylunch.

Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket sedan ett år tillbaka, citerade John le Carré vid sin lunchföreläsning på Advokatsamfundet igår den 10 april: ”A desk is a dangerous place from which to watch the world.”

– Det är min paradgren, att vara verklighetsnära, sa Anders Danielsson och berättade att på Migrationsverket finns en tavla där alla kryssar i när de är utanför huset. Och han själv vinner överlägset, berättar han.

– Jag har bett alla att utmana mig, men de kan inte slå mig.

Han har en gedigen karriär inom Polisen; Rikskriminalpolisen, Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheten i Skåne och Säpo och säger att Polisen borde lära sig en del av hur arbetet bedrivs på Migrationsverket, inte minst när det gäller att arbeta i team istället för inom sina egna små fack.

Anders Danielsson lyfter fram flera viktiga punkter i ledarskapet även om han betonar att det alltid färgas av individen.

– Ledarskapet hänger ihop med vilken typ man är. Jag uppmanar alltid den som ska bli chef att vara sig själv.

Därför tror han inte heller att det egentligen finns något som är kvinnligt respektive manligt ledarskap.

– Om jag går till mig själv så har jag i så fall fler egenskaper som brukar betecknas som kvinnliga.

I klassisk bemärkelse är ledarskap att ansvara för budgeten, att leda och styra, men, menar Anders Danielsson ledarskap är snarare att undanröja hinder, att skapa förutsättningar.

Det handlar om att tro på medarbetarna, att känna tillit och att ge dem ansvar. Men detta gör en ledare inte genom att abdikera, menar han.

– Människan måste stå i centrum. Vad kan jag göra för att människor ska tycka att det är kul att gå till jobbet?

En mycket viktig ledaregenskap är att kunna lyssna.

– Som chef måste du förstå innan du kräver att bli förstådd.