Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Årets Ruben – mentorskap i grupp drog i gång

Årets mentorer och adepter samlades.

I förra veckan gick startskottet för årets upplaga av nätverket Hildas uppskattade projekt Ruben – mentorskap i grupp. Knappt 70 deltagare möttes i Göteborg respektive Stockholm för en kort introduktion av Anna Fridh Welin, styrelsens sekreterare och ansvarig för Hildas olika projekt. Därefter gavs möjlighet för mentorerna och adepterna att bekanta sig med varandra och i de olika grupperna diskutera bland annat förväntningarna på projektet.

Mentorer och adepter samlade i Advokatsamfundets hörsal.
Mentorer och adepter samlade i Advokatsamfundets hörsal.

Totalt deltar 18 mentorer och knappt 70 adepter i årets upplaga, den tredje i ordningen, av Ruben. Grupperna fördelar sig på Stockholm, Göteborg och Malmö. Om någon vecka hålls upptakten i Malmö. Sammanlagt kommer nio grupper att under kommande månader, under ledning av två mentorer per grupp diskutera alltifrån karriärambitioner, chef- och ledarskapsfrågor till hur man uppnår balans i livet.

Diskussionerna i de olika grupperna kom snabbt igång.
Diskussionerna i de olika grupperna kom snabbt igång.

Nytt för i år är att det för deltagande i projektet krävs några års juridisk yrkeserfarenhet sedan examen. Liksom förra året leds varje grupp av två mentorer, en kvinnlig och en manlig, dvs. en Hilda och en Ruben-man, en från rättsväsendet/förvaltningen och en från advokatkåren. Även adepterna representerar olika verksamhetsområden. I år deltar bland annat personer från flertalet olika advokatbyråer, stora som mindre, Åklagarmyndigheten, Justitiedepartementet och olika domstolar och andra myndigheter.  Ruben är även öppet för manliga adepter. Sammanlagt deltar i år tre yngre manliga jurister i projektet.

Utvärderingarna av projektet från de tidigare två åren visade att såväl adepter som mentorer var mycket nöjda med projektet, varför Hilda beslutat att projektet fått en fortsättning även i år.