Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Årets sista Hildarylunch gästas av IMM:s generalsekreterare Helena Sundén

Välkomna till december månads Hildarylunch onsdagen den 11 december 2013 kl. 12.00 på Advokatsamfundet, Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Helena Sundén
Helena Sundén

 

Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, talar om

IMM och det dagliga arbetet mot korruption och för höjd affärsetik i näringslivet

Helena Sundén är jurist och sedan den 1 mars 2013 generalsekreterare för Institutet mot mutor. Helena berättar för oss om det arbete som IMM bedriver, den etiknämnd som institutet har inrättat och sin ambition att genom IMM stödja universitetsstudenter genom att erbjuda traineetjänster, praktikplatser och möjligheten att skriva examensarbeten hos institutet.

Anmälan

Bindande anmälan via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se och genom inbetalning av 110 kr (inklusive moms) på bankgironummer 5148-7759. OBS! Ange 4250 och ditt namn/samtliga deltagares namn på inbetalningen. Vänligen invänta bekräftelse på din anmälan före inbetalning, då antalet platser är begränsat.

Sista dag för anmälan är fredagen den 6 december 2013.

Hjärtligt välkommen!