Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Avsked för årets Sofior

Diskussion och trevlig samvaro hos Advokatsamfundet.

Sofia-avslutning 2013
Några av årets deltagande mentorer och adepter samlade på trappan utanför Advokatsamfundets hus i Stockholm.

Den 15 maj, på själva Sofia-dagen, avslutades 2012/2013 års mentorprojekt Sofia. Ett knappt tjugotal av de totalt 30 deltagande mentorerna och adepterna samlades i Advokatsamfundets lokaler i Stockholm för en sammanfattande diskussion och trevlig samvaro.

– Entusiasm, engagemang och öppenhet tycks av de avslutande diskussionerna att döma ha präglat årets projekt, säger Anna Fridh Welin, ansvarig för Hildas olika projekt.

I årets upplaga, som är den sjunde i ordningen, finns ett brett register av verksamhetsgrenar representerade bland såväl adepterna som mentorerna – advokatkåren, domstolar, åklagarmyndigheten, Justitiedepartementet och andra myndigheter som Försäkringskassan, Polisen med flera.

Projektet har, liksom tidigare år, utvärderats och utfallet är mycket positivt. Såväl adepter som mentorer är mycket nöjda med utformningen av projektet och resultatet av sitt deltagande samt anser att syftet med projektet – att stärka och stödja adepten i dennes professionella och personliga utveckling och inspirera till chefs- och ledarskap – i hög grad har uppfyllts. Vid det avslutande mötet gavs möjlighet till reflektion och diskussion i mindre grupper samt tillsammans med samtliga deltagande.

– Resultatet av utvärderingen och den sammanfattande diskussionen visar att deltagarna framför allt satt stort värde på att på ett förtroligt och öppet sätt kunna diskutera personliga och angelägna frågor med en erfaren kvinnlig jurist och chef, säger Anna Fridh Welin.