Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bejublad Rakelkonferens

Mer än 300 kvinnliga jurister samlades.

Mer än 300 kvinnliga jurister lät sig inspireras på årets Rakel som genomfördes igår den 19 mars 2013 på Grand Hôtel i Stockholm.

Årets upplaga av konferensen Rakel, den sjunde i ordningen, lockade mer än 300 deltagare, vilket är ett nytt rekord, från advokatbyråerna, domstolarna, Åklagarmyndigheten och andra juristarbetsplatser.

Deltagarna hälsades välkomna av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som är initiativtagare till hela nätverket Hilda.

– Hilda engagerar många. Under förra året hade Hildas olika projekt 1 200 deltagare, sa Anne Ramberg.

Anne Ramberg vid Rakel-konferensen 2013
Anne Ramberg hälsar välkommen i en fullsatt spegelsal.

Elaine Eksvärd var inledningstalare. Hon höll sitt anförande under rubriken: ”Modern retorik – så får du folk att vilja lyssna”.

Elaine Eksvärd är VD och grundare för Snacka Snyggt Retorikbyrå, och en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter och föreläsare.

– Retorik är inte konsten att tala. Retorik är konsten att få folk att vilja lyssna, sa Elaine Eksvärd.

Elaine Eksvärd på Rakel-konferensen 2013
Elaine Eksvärd talade om modern retorik.

Under eftermiddagen hölls tre parallella seminarier med följande föreläsare: VD-n Stina Honkamaa, lagmannen Petra Lundh och advokat Maria-Pia Hope.

Dagens sista föreläsning hölls av professor Martin Ingvar som talade under rubriken: ”Besluten i min hjärna eller varför jag inte gör som jag säger”.

Martin Ingvar vid Rakel-konferensen 2013
Martin Ingvar talade underhållande om hjärnans funktioner.

Modern lagstiftning bygger på människan som en medveten och moraliskt kapabel individ. Föreläsningens tema var en problematisering kring detta. Baserat på modern beteendevetenskap och neurokognitiv vetenskap går det att visa att även komplexa beslut påverkas av enkla grundläggande automatiska mekanismer. Det blir ett särskilt problem i rättstillämpningen när gränsen för normalitet är oklar mellan hälsa och sjukdom, när beteendeuttryck blir olika på grund av kulturell bakgrund och när människor är så olika som individer.

Eftermiddagen avslutades med mingel i Bolinderska palatset.

Läs mer i Advokaten nr 4!