Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Charlotte von Essen lyssnar på medarbetarna

Justitiedepartementets rättschef Charlotte von Essen har hunnit med två olika regeringar och tänker stanna ett tag till.

Charlotte von Essen

Charlotte von Essen.

Charlotte von Essen, som talade på Hildarylunchen i slutet av maj, är rättschef på justitiedepartementet och har lång erfarenhet. Hon har varit där i tolv år trots att hon inte tänkte sig att vara kvar mer än några år. Om några år är det ändå dags att lämna departementet, men hon vet inte riktigt för vad. Det hela försvåras av att hon trivs så bra.

-Jag har varit här över flera regeringar. Som opolitisk tjänsteman är man kvar trots att regeringen skiftar, sade Charlotte von Essen.

Hon började egentligen sin karriär som socialsekreterare i Rinkeby efter färdiggången socionomutbildning, men kände att det var juristvägen hon ville gå. Efter färdig domarutbildning i kammarrätten funderade hon över vilket jobb som skulle fungera bra ihop med föräldraskapet till tre små barn. Efter viss övertalning sökte hon sig till  justitiedepartementet, först tyckte hon att det lät ohyggligt tråkigt. Kanske är det den egna erfarenheten från att vara yrkesarbetande och småbarnsförälder som har skapat den stora acceptansen som finns på departementet för kombinationen barn och jobb?

-Det är många hos oss som har småbarn eller får det kort efter att de börjat arbeta hos oss. Därför försöker vi att till exempel inte lägga möten för tidigt eller för sent på dagen. Vi försöker också vara flexibla och göra så att det ska gå att jobba hemifrån om det behövs, sade Charlotte von Essen.