Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Helena Sundén berättade om Institutet mot mutor vid Hildarylunchen

Arbete mot korruption och för höjd affärsetik.

Vid årets sista Hildarylunch i Stockholm var talaren Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor (IMM) sedan den 1 mars 2013.

Helena Sundén
Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor

Helena Sundén talade under rubriken ”IMM och det dagliga arbetet mot korruption och för höjd affärsetik i näringslivet”.

Helena berättade bland annat om sitt tidigare internationella arbete med att bygga nätverk mot korruption i länder där korruptionen är utbredd. Hon redogjorde också för arbetet med att ta fram IMM:s näringslivskod och beskrev IMM:s etiknämnd, som nyligen har publicerat sina två första vägledande avgöranden.

Läs mer i Advokaten!