Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hilda och Ruben välkomnar nya medlemmar

Nätverket Hilda och projektet Ruben hälsar totalt tolv nya medlemmar välkomna. 

Nya Storhildor är advokaten Magdalena Persson, rektorn för Polishögskolan Doris Högne Rydheim, direktören för Revisorsnämnden Anita Wickström, justitieombudsmannen Lilian Wiklund och generaldirektören för Brottsoffermyndigheten Annika Öster.

Ruben, det vill säga de män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som stödjer Hildas arbete för unga kvinnliga jurister i karriären, förstärks av generaldirektören för Migrationsverket Anders Danielsson, advokaten Joakim Edoff, lagmannen Anders Hagsgård, generaldirektören för Skatteverket Ingemar Hansson, biträdande riksdagsdirektören Claes Mårtensson, ordföranden för Patentbesvärsrätten Peter Strömberg och generaldirektören för Kriminalvården Nils Öberg.

De nya medlemmarna kommer inom kort att presenteras på Hildas hemsida på webben, http://www.advokatsamfundet.se/Hilda/Hilda/