Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Maarit Jänterä-Jareborg blir expert i utredningen om barns rättigheter

Ska analysera om barnkonventionen bör bli svensk lag.

Professorerna Maarit Jänterä-Jareborg och Karin Åhman vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet ska medverka som experter i utredningen om barnets rättigheter i svensk rätt.

Regeringen tillsatte utredningen i mars och förordnade Anita Wickström till särskild utredare. Utredningen ska analysera hur lagtillämpningen i Sverige stämmer överens med FN:s barnkonvention. Den ska också analysera för- och nackdelar med att göra barnkonventionen till svensk lag.

Maarit Jänterä-Jareborg är sedan 2009 medlem av det kvinnliga juristnätverket Hilda, en så kallad Stor-Hilda, liksom numera också utredaren Anita Wickström.