Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mari Andersson tf. kammarrättspresident

Hildan och lagmannen i Förvaltningsrätten i Stockholm Mari Andersson har i dag av regeringen anställts som tf. kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm. 

Mari Andersson

Mari Andersson

Thomas Rolén är f.n. tjänstledig från anställningen som kammarrättspresident för att leda arbetet med att genomföra polisens omorganisation till en myndighet.

Mari Andersson inledde sin bana som fiskal på Kammarrätten i Stockholm och har sedan dess i sitt arbete främst haft fokus på skattefrågor, bl.a. genom arbete på mellankommunala skatterätten, i Finansdepartementet där hon under flera år arbetade som utredningssekreterare i Skattelagskommittén, och som chefsrådman på skatteavdelning vid dåvarande Länsrätten i Stockholms län. Sin nuvarande anställning som lagman och chef för landets största domstol har hon innehaft sedan januari 2005.

Till kammarrätten uppger Mari att hon är glad och stolt och att en av de saker hon ser fram emot är att åter kunna delta i dömandet, något som hon inte haft tid för på förvaltningsrätten.

Mari Andersson beräknas tillträda den 1 maj.