Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Pris i rättsvetenskap till Maarit Jänterä-Jareborg

Storhilda får Söderbergska priset i rättsvetenskap.

Maarit Jänterä-Jareborg

Professor Maarit Jänterä-Jareborg, på juridiska institutionen vid Uppsala universitet, tilldelas det Söderbergska priset i rättsvetenskap för sina vetenskapliga insatser i internationell familjerätt. Hon har fokuserat på en analys av sambandet mellan de tre regelkomplexen avseende domsrätt, lagval samt erkännande och verkställighet. Enligt Torsten Söderbergs stiftelse har Maarit Jänterä-Jareborg gjort en ”kritisk analys av utvecklingen mot en europeisk internationell familjerätt utifrån bakgrunden att ländernas rättsordningar kan befinna sig på olika utvecklingsstadier”. Vidare hyllar man henne för att hon aktivt deltagit i den europeiska debatten om utvecklingen av familjerätten inom EU och för att hon varit en föregångare i Norden på området.

Priset, som är på 1 miljon kronor, delas ut vid en ceremoni på Kungliga Vetenskapsakademien den 30 maj i år.