Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rakel gästas av framstående forskare och inflytelserika kvinnliga chefer

Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till Rakelkonferens 2013 – Konferens för kvinnliga jurister, tisdagen den 19 mars 2013, Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm

Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel ger dig som är jurist och kvinna en möjlighet till inspiration och information. Du får dessutom tillfälle att träffa ett stort antal jurister från hela rättsväsendet. Konferensen genomförs för sjunde gången.

Se programmet och anmäl dig!