Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stefan Strömberg och Gudrun Antemar blir nya lagmän i Stockholm

Ruben-man och Hildamedlem tar över Stockholms tingsrätt och Förvaltningsrätten i Stockholm.

Regeringen utnämnde den 19 september lagmannen Stefan Strömberg, medlem av Rubenprojektet, till lagman i Stockholms tingsrätt och riksrevisorn och Storhildan Gudrun Antemar till lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Stefan Strömberg är lagman i Göteborgs tingsrätt sedan 2009. Dessförinnan var han generaldirektör i Regeringskansliet. Under åren 2005–2007 var han rikspolischef och under åren 1998–2004 generaldirektör för Domstolsverket. Han arbetade under åren 1988–1998 i Justitiedepartementet, först som rättssakkunnig, därefter som departementsråd, rättschef och slutligen expeditionschef. Han förordnades som hovrättsassessor 1987.
Stefan Strömberg har medverkat i flera statliga utredningar. Han var under åren 1991–2012 redaktör och ansvarig utgivare för Svensk Juristtidning.

Gudrun Antemar är riksrevisor sedan 2010. Dessförinnan var hon generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Under åren 2002–2004 var hon chefsjurist vid Åklagarmyndigheten och under åren 2000–2002 byråchef vid Riksåklagarens kansli. Hon var under åren 1998–2000 rådman i Stockholms tingsrätt. Hon har även arbetat sju år i Justitiedepartementet, först som rättssakkunnig och därefter som kansliråd. Hon förordnades som hovrättsassessor 1991. Gudrun Antemar har även medverkat som särskild utredare i flera statliga utredningar.

Stefan Strömberg tillträder den 1 november 2013 och Gudrun Antemar den 15 oktober 2013.

Gudrun Antemar ingår i nätverket Hilda, som stöder kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet.

Stefan Strömberg ingår i mentorprojektet Ruben, med män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som vill stödja unga jurister.