Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Upptakt för Sofia

Många adepter och mentorer samlades.

Det var ett stort antal förväntansfulla adepter och mentorer på plats i Advokatsamfundets hus igår, tisdagen den 10 september 2013, då årets deltagare i Hildas mentorprojekt Sofia samlades för ett första gemensamt möte. Årets upplaga är den åttonde i ordningen och består av 16 stycken adepter och 16 stycken mentorer. Adepterna och mentorerna återfinns till vardags på advokatbyråer, inom övriga rättsväsendet så som åklagarmyndigheten, andra myndigheter, domstolar och regeringskansliet samt riksdagen. Projektet avslutas i maj 2014.

Sofia är ett mentor- och praktikprogram som har till syfte att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet. Målet med programmet är att öka motivationen för deltagarna att vilja bli chefer.

Upptaktsmötet innehöll lite generell information om Hilda och dess olika projekt varefter mentorerna och adepterna fick bekanta sig med varandra och i mindre grupper diskutera bland annat förväntningar på projektet och adepternas respektive mentorernas roller. Mötet avslutades med lite tankar och tips för ett lyckat mentorskap.