Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ledarskap i fokus på Rakel

I runda tal 230 kvinnliga jurister lät sig inspireras av många intressanta föredrag på årets Rakel som ägde rum den 8 april 2014 på Grand Hôtel i Stockholm.

Publik vid Rakel 2014
De stora föreläsningarna hölls i Spegelsalen på Grand Hôtel.

Det är åttonde året som det kvinnliga juristnätverket Hilda bjuder in kvinnliga jurister från advokatbyråer, domstolar, Åklagarmyndigheten och andra juristarbetsplatser. Deltagarna hälsades välkomna av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som är initiativtagare till Hilda.

Anne Ramberg vid Rakel 2014
Anne Ramberg hälsade deltagarna i Rakel välkomna.

Inledningstalaren Anders Dahlvig, koncernchef för The IKEA Group 1999–2009 och styrelseordförande i New Wave Group, talade på temat Ledarskap i vår tid. Hans budskap var att Sverige och Västvärlden behöver ett nytt ledarskap i företagen som bygger på värdestyrning, innovation, långsiktighet och riskvillighet. Annars blir det svårt att skapa tillväxt.

Anders Dahlvig vid Rakel 2014
Anders Dahlvig

Under eftermiddagen hölls tre parallella seminarier med tre föreläsare:

Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer och från januari 2015 regionpolischef för Region Mitt inom Polismyndighetens nya organisation, talade på temat ”utsatt ledarskap – att driva förändringsarbete i traditionella organisationer”.

Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, organisationen som 2002 tog emot det så kallade alternativa Nobelpriset, The Right Livelihood Award, talade på temat ”ledarskap, kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor utifrån ett globalt perspektiv”.

Lena Frånstedt Lofalk, advokat och managing partner vid Nord & Co Advokatbyrå samt ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, talade på temat ”olika utmaningar under en advokatkarriär”.

Avslutningstalare var Ari Riabacke, fil. dr i risk- och beslutsanalys och författare, som höll ett mycket uppskattat och personligt föredrag om hur vi fattar beslut i en snabbrörlig värld full av valmöjligheter och hur vi kan bli bättre på att fatta beslut som verkligen gynnar oss.

Ari Riabacke vid Rakel 2014
Ari Riabacke.

Eftermiddagen avslutades med mingel med drinkar och tilltugg.

Läs mer i Advokaten nr 4!