Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mentorskap i grupp – såväl kvinnliga som manliga deltagare välkomnas

Det finns alltjämt platser kvar till nästa omgång Hildas mentorprojekt Ruben – mentorskap i grupp 2014.

Redan 2006 startade nätverket Hilda ett mentorprojekt som fick namnet Sofia. Intresset har varit mycket stort. Hittills har nästan 100 kvinnor från rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren fått var sin mentor under ett år genom Sofia, men många fler har anmält intresse.

Under 2011 pågick ett pilotprojekt Ruben – mentorskap i grupp. Sammanlagt tio grupper i Stockholm, Göteborg och Malmö fick chansen att bl.a. diskutera chef- och ledarskapsfrågor samt frågor om karriär med mentorer med lång erfarenhet från rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. Varje grupp om åtta–tio adepter hade vardera två Rubenmentorer, en från rättsväsendet/förvaltningen och en från advokatkåren.

Därefter har ytterligare två omgångar av Ruben – mentorskap i grupp genomförts under 2012 och 2013. Grupper om ca åtta adepter har haft vardera två mentorer – en Hilda och en Ruben.

Mentorprojektet Ruben – mentorskap i grupp 2013 har utvärderats och utfallet av projektet är mycket positivt. Hilda har därför beslutat att en ny omgång av Ruben – mentorskap i grupp ska genomföras under 2014. Mentorgrupperna är liksom tidigare mixade med deltagare från olika yrkesområden. Varje mentorgrupp leds av en Hilda och en Rubenman. Projektet kommer att pågå under 2014.

Inom ramen för 2012 och 2013 års mentorprojekt har även manliga jurister erbjudits möjlighet att tillsammans med kvinnliga jurister delta i någon/några av mentorgrupperna. Denna möjlighet kommer även att finnas inom ramen för Ruben – mentorskap i grupp 2014. För dem som enbart vill ingå i en grupp med kvinnliga adepter finns möjlighet att särskilt önska detta.

Du som är kvinnlig eller manlig jurist, har några års relevant kvalificerad juridisk yrkeserfarenhet sedan examen samt är verksam på advokatbyrå eller inom rättsväsendet/förvaltningen och som tycker det skulle vara intressant och givande att delta, fyll i din intresseanmälan i formuläret på Hildas webbplats. Sista dag för intresseanmälan till årets projekt är den 31 maj 2014.

För mer information om mentorprojektet, kontakta Advokatsamfundets jurist Anna Fridh Welin via e-post Anna.FridhWelin@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.

Läs mer om Ruben mentorprojekt 2014!