Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Storhildan Margareta Åberg blir ny riksrevisor

Förslag från enigt konstitutionsutskott.

Ett enigt konstitutionsutskott (KU) beslutade vid sitt sammanträde i dag den 25 mars att föreslå att riksdagen väljer presidenten i Kammarrätten i Göteborg, Margareta Åberg, till ny riksrevisor.

Det är KU:s uppgift att presentera ett förslag till ny riksrevisor. Beslutet att välja riksrevisor fattas av riksdagens kammare den 27 mars.

Margareta Åberg är i dag president i kammarrätten i Göteborg. Tidigare har hon bland annat varit lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg, kammarrättspresident i Sundsvall, kammarrättslagman i Göteborg och i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) samt kanslichef i Datainspektionen.

Margareta Åberg har varit utredare i ett antal offentliga utredningar, senast utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, och har haft en rad offentliga uppdrag, bland annat som ledamot i Domarnämnden och i Finansinspektionens styrelse.

Margareta Åberg tillträder posten som riksrevisor den 1 juni.