Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Personliga reflektioner om ledarskap och jämställdhet”

Hildarylunch med Gudrun Schyman den 21 maj i Stockholm.

Välkommen på Hildarylunch med Gudrun Schyman.

Lunchen äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 12.00 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Gudrun Schyman
Gudrun Schyman

Gudrun Schyman har under mer än 30 år engagerat sig politiskt, inte minst i jämställdhetsfrågan. Hon är antagligen mest känd för sitt partiledarskap för Vänsterpartiet mellan åren 1993–1996 och 1998–2003 samt numera som partiledare för Feministiskt initiativ. Framförallt har Gudrun Schyman dock varit – och är – en stark kvinnlig ledare i en mansdominerad sektor, och i den rollen har hon inspirerat många.

Under lunchen får vi förmånen att ta del av Gudrun Schymans personliga reflektioner kring karriär och ledarskap – vad har varit hennes drivkraft och vilka utmaningar har hon stött på? Gudrun Schyman ger också sin syn på hur det kommer sig att jämställdhet idag är en självklarhet för de flesta, men ändå inte en verklighet. Vad sätter hinder i vägen? Hur förändrar vi bilden?

Varmt välkomna!

Anmälan

Bindande anmälan via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se och genom inbetalning av 110 kr (inklusive moms) på bankgironummer 5148-7759. OBS! Ange 4307 och ditt namn/samtliga deltagares namn på inbetalningen. Vänligen invänta bekräftelse på din anmälan före inbetalning då antalet platser är begränsat.

Sista dag för anmälan är måndagen den 18 maj 2015.