Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Charlotte Brokelind är ny hovrättspresident i Göta hovrätt

Storhilda ska leda Göta hovrätt.

Regeringen har utnämnt Charlotte Brokelind till hovrättspresident i Göta hovrätt. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 augusti 2016. Charlotte Brokelind är för närvarande lagman vid Jönköpings tingsrätt.

Charlotte Brokelind är domarutbildad i Göta hovrätt. Hon har arbetat med organisations-, metod- och systemutvecklingsfrågor på Domstolsverket och har bland annat utrett frågor kring datalagstiftning. Hon har varit rådman vid Jönköpings tingsrätt, innehaft olika chefspositioner vid Domstolsverket samt även varit lagman vid Eksjö tingsrätt.