Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hildary-lunch i Malmö den 9 december

Gäst: Kerstin Tham, rektor för Malmö högskola.

Kerstin Tham är professor i arbetsterapi och sedan den 1 november 2015 rektor vid Malmö högskola. Hon ansvarar nu för att leda utvecklingen av högskolan mot universitetsstatus 2018. Dessförinnan var Kerstin Tham prorektor vid Karolinska Institutet i Stockholm och hennes egen forskning fokuserar på rehabiliteringsprocessen efter stroke men även på att förebygga stroke genom att möjliggöra förändrade aktivitetsmönster i vardagen hos personer som har en ökad risk att insjukna i stroke.

Kerstin Tham kommer till Hilda för att berätta om hur hon på ett tydligare sätt vill profilera forskningen som har sin utgångspunkt i jämlik hälsa, en möjliggörande skola, migration och delaktighet samt hållbar och smart stadsutveckling.

Tid: fredagen den 9 december kl. 12.00–13.15

Plats: Årstiderna i Kockska huset, Stortorget, Malmö

Anmäl Dig genom att senast fredag den 2 december sätta in 150 kr på bankgirokonto 5902-2376. OBS! Ange namn och arbetsplats vid betalning. Anmälan är bindande. Önskemål om specialkost skickas per e-post till yvonne.palm@delphi.se