Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inbjudan till Hilda-lunch i Göteborg 17 november

Alice Teodorescu: ”Kvinnliga nätverk – behövs de verkligen?”

Alice Teodorescu, i grunden jurist, numera politisk redaktör och chef för Göteborgs-Postens ledarsida, grundade år 2009 det kvinnliga nätverket ”En plats i himlen för kvinnor som hjälper varandra”.

Alice Teodorescu skall tala under temat ”Kvinnliga nätverk – behövs de verkligen?”
Om kvinnors eget ansvar och varför hon motsätter sig kvotering.

Torsdagen den 17 november 2016 kl. 12.00–13.30, DB Schenker, Lilla Bommen 3

Antalet platser är begränsat. Bindande anmälan sker per mail till eva.bergh@mannheimer-adv.se senast den 10 november 2016 (ange Ditt namn, arbetsplats, mailadress samt eventuell födoämnesallergi – vi kan dock inte tillgodose önskemål om särskild kost på grund av olika dieter) samtidigt som Du betalar in 160 kr till bankgiro 5060-6565. (OBS! Nytt bankgiro för betalning.)

Mycket välkommen!