Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Att kombinera teori och praktik, akademi och advokatyr i olika rättskulturer och arbetsmiljöer

Välkomna till lunchföreläsning med Eva Storskrubb.

Den 18 oktober 2017 kl. 11.45 i Stockholm.

Hildary bjuder tillsammans med Advokat i framtiden in till en lunchföreläsning som gästas av Eva Storskrubb, finländsk advokat samt docent i processrätt och forskare vid Uppsala universitet.

Eva Storskrubb

Lunchen äger rum onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 11.45–13.00 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. Lunchen serveras från kl. 11.45. Kom gärna i god tid. Vi inleder med mingel och enklare lunch samt kaffe.

Eva Storskrubb är finländsk advokat och verksam som dispute resolution counsel vid Roschier Advokatbyrå. Hon är känd som en ledande expert inom området för EU-processrätt och tvistelösning. I kombination med detta ägnar hon sig åt forskning vid Uppsala universitet, där hon är docent i processrätt.

Sedan Eva Storskrubb tog sin juristexamen har hon bott i sex europeiska länder och arbetat på advokatbyrå i såväl Stockholm som Helsingfors och London. Hon har samtidigt lyckats göra karriär inom forskningsvärlden.

Eva Storskrubb kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att kombinera teori och praktik samt akademi och advokatyr under sin karriär. Hon kommer även att berätta om hur det har varit att anpassa sig till olika rättskulturer och arbetsmiljöer.

Varmt välkomna!

Anmälan

Bindande anmälan sker via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se och genom inbetalning av 125 kr (inklusive moms) på bankgironummer 5148-7759. OBS! Ange referens 4318 och ditt namn/samtliga deltagares namn på inbetalningen. Vänligen invänta bekräftelse på din anmälan före inbetalning då antalet platser är begränsat.

Sista dag för anmälan är den 11 oktober 2017.