Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Charlotte von Essen ny biträdande säkerhetspolischef

Medlem i Hilda utsedd till ny biträdande säkerhetspolischef vid Säkerhetspolisen.

Regeringen har i dag, den 23 februari, utsett Charlotte von Essen till ny biträdande säkerhetspolischef vid Säkerhetspolisen. Charlotte von Essen är i dag lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala och tillträder sin nya tjänst den 15 maj. Förordnandet sträcker sig över sex år.

Charlotte von Essen är medlem i Hilda sedan 2012.

Läs mer om henne här