Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hildary-lunch i Göteborg den 30 mars

Christina Ramberg, professor i civilrätt: ”Avtal, sex, juridik och moral.”

Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, välkänd författare och föreläsare.

Christina Ramberg

Christina Ramberg skall tala om

Avtal, sex, juridik och moral

Christina tar upp några avtalsrättsliga problem där förändrade moralföreställningar är centrala.

Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 12.00–13.30, DB Schenker, Lilla Bommen 3

Antalet platser är begränsat. Bindande anmälan görs per e-post till eva.bergh@mannheimer-adv.se senast den 23 mars 2017 (ange namn, arbetsplats, e-postadresssamt eventuell födoämnesallergi – önskemål om särskild kost på grund av olika dieter kan dock inte tillgodoses) och betala in 160 kr till bankgirokonto 5060-6565.