Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Justitias pionjärer – de första kvinnliga juristerna i Sverige

Hildarylunch i Malmö med Elsa Trolle Önnerfors 25 september.

Vid höstens första Hildarylunch i Malmö talar universitetslektor Elsa Trolle Önnerfors om hur det gick till när kvinnor fick lov att börja studera juridik och vilka som var först inom några juridiska yrken under rubriken Justitias pionjärer. De första kvinnliga juristerna i Sverige.

Elsa Trolle

Elsa Trolle Önnerfors är universitetslektor i rättshistoria med inriktning mot familjerätt och är verksam som lärare och forskare vid juridiska fakulteten i Lund. Hon disputerade 2010 på en avhandling om testamentsrätten under andra hälften av 1600-talet. Idag forskar hon om kvinnliga juristers villkor i Sverige och utvecklingen av de juridiska professionerna under slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet.

Tid: Den 25 september 2017 kl. 12.00–13.15

Plats: Årstiderna i Kockska huset, Stortorget, Malmö

Anmälan genom insättning av 160 kr på bankgirokonto 5902-2376 senast den 18 september 2017. OBS! Ange namn och arbetsplats vid betalning! Anmälan är bindande. Önskemål om specialkost skickas per e-post till yvonne.palm@delphi.se.