Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Om advokatrollen och ledarskap

Välkomna till lunchföreläsning med Eva Hägg!

Den 24 maj 2017 kl. 12 i Stockholm.

Hildary bjuder tillsammans med Advokat i framtiden in till lunchföreläsning som gästas av Eva Hägg – advokat och delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt medlem i nätverket Hilda.

Eva Hägg

Lunchen äger rum onsdagen den 24 maj 2017 kl. 12.00–13.00 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. Lunchen serveras från kl. 11.45 – kom gärna i god tid. Vi inleder med mingel och enklare lunch samt kaffe.

Eva Hägg är ordförande för verksamhetsgruppen Publik M&A och aktiemarknad. Hon är specialiserad på aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och arbetar särskilt med publika företagstransaktioner – såsom offentliga uppköpserbjudanden, samgåenden och fusioner – och kapitalmarknadstransaktioner såsom börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och rekapitaliseringar. Hennes arbete inkluderar också bolagsrättsliga frågor, informationsfrågor och regulatoriska frågor på aktiemarknaden. Eva Hägg kommer att dela med sig av sin erfarenhet av hur advokatrollen utvecklats under hennes karriär och några tankar om hur rollen ser ut i framtiden samt hur hon jobbat med ledarskap och strategi.

Varmt välkomna!

Anmälan

Bindande anmälan via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se och genom inbetalning av 125 kr (inklusive moms) på bankgironummer 5148-7759. OBS! Ange 4316 och ditt namn/samtliga deltagares namn på inbetalningen. Vänligen invänta bekräftelse på din anmälan före inbetalning då antalet platser är begränsat.

Sista dag för anmälan är den 17 maj 2017.