Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sofie Liljebäck: Varför ska vi acceptera det som kränker, chockar eller stör?

Om intresseavvägningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp.

Jur. kand. Sofie Liljebäck, biträdande jurist på Trägårdh Advokatbyrå och vinnare av 2017 års Midander–Lönn-stipendium, var gäst vid Hildarys och Advokat i framtidens lunchseminarium på Advokatsamfundets kansli i Stockholm den 7 februari.

Hon talade under rubriken ”Varför ska vi acceptera det som kränker, chockar eller stör?” om förhållandet mellan yttrandefriheten och lagstiftningen om hets mot folkgrupp, om de konflikter som uppstår i intresseavvägningen mellan dem och om de teorier som ligger till grund för det rättsliga skyddet för yttrandefriheten.

Läs mer i Advokaten!