Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Varför ska vi acceptera det som kränker, chockar eller stör?

Välkomna till lunchföreläsning med jur. kand. Sofie Liljebäck den 7 februari 2018 kl. 11.45 i Stockholm.

Hildary bjuder tillsammans med Advokat i framtiden in till en lunchföreläsning om förhållandet mellan lagstiftningen om hets mot folkgrupp och yttrandefriheten, samt de konflikter som ibland uppstår i intresseavvägningen däremellan.

Sofie Liljebäck

Lunchen äger rum onsdagen den 7 februari 2018 kl. 11.45–13.00 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. Lunchen serveras från kl. 11.45. Kom gärna i god tid. Vi inleder med mingel samt enklare lunch och kaffe.

Sofie Liljebäck är biträdande jurist på Trägårdh Advokatbyrå och vinnare av 2017 års Midander–Lönn-stipendium. Hon tilldelades stipendiet för sin uppsats ”Varför ska vi acceptera det som kränker, chockar eller stör? Om skyddet för yttrandefrihet och regleringen av hets mot folkgrupp i ljuset av rättsfilosofiska yttrandefrihetsargument och intersektionell teori”, där hon bl.a. belyser vissa dubbelt utsatta gruppers otillräckliga skydd.

Varmt välkomna!

Anmälan

Anmälan sker via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se (ange ev. önskemål om specialkost). Anmälan är bindande. Vänligen betala därefter in 125 kr (inklusive moms) till bankgironummer 5148-7759. På inbetalningen anges referens 4320 samt namn på den deltagare som betalningen avser.

Sista dag för anmälan är fredagen den 2 februari 2018.