Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Avslutning för Ruben 2018/19

Årets omgång ska leda till best practice-manual om jämställdhet och god arbetsmiljö.

Den 18 mars 2019 samlades deltagarna i 2018/19 års upplaga av mentorprogrammet Ruben för en gemensam avslutningsträff. 2018/19 års upplaga är den sjunde omgången av programmet, och nu har 340 unga jurister deltagit som adepter i programmet sedan starten 2011.

Ruben_2018_2019_375.jpg

Mentorprogrammet, som denna omgång har hållits i en något modifierad form, har haft temat Jämställdhet och god arbetsmiljö. Programmet har bestått av två mentorgrupper med åtta adepter vardera. Grupperna har under ledning av en kvinnlig och manlig mentor, en från rättsväsendet/förvaltningen och en från advokatbranschen, fört diskussioner på det aktuella temat. Valet av tema och upplägg är ett resultat av de vittnesmål som framkom i samband med uppropet #medvilkenrätt. Syftet med programmet har bland annat varit att kartlägga och sprida kunskap om de faktorer som kan främja jämställdhet och god arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

Vid avslutningsträffen presenterade grupperna resultaten av sina diskussioner. Avsikten är att resultatet av dessa ska ligga till grund för framtagandet av en ”best practice-manual” och anordnandet av en konferens för män och kvinnor på advokatbyråer och inom rättsväsendet.

Avslutningsträffen rundades av med gruppvisa diskussioner om hur deltagarna har upplevt programmet och en gemensam middag.