Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mellantidsträff i mentorprogrammet Sofia

15 mentorer och 14 adepter samlades.

Den 3 juni samlades 15 mentorer och 14 adepter för en mellantidsträff i den trettonde omgången av Hildas mentorprogram Sofia.

Träffen ägde rum i Advokatsamfundets lokaler och startade med en inspirerande föreläsning av justitiekanslern Mari Heidenborg som talade om sina karriärval, erfarenheter av chefskap och drivkrafter. Deltagarna diskuterade därefter hur mentorskapet fungerat hittills, hur det motsvarat förväntningarna och vilka målsättningar som finns med fortsättningen av programmet. Kvällen avslutades med en gemensam middag.

Sofia_2019.jpg