Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stor uppslutning vid Anne Rambergs sista Hildamöte

Ett 20-tal ”storhildor” samlades.

I går, den 8 maj, samlades omkring 20 av ”storhildorna”, medlemmarna i det kvinnliga juristnätverket Hilda, till möte på Advokatsamfundets kansli i Stockholm. Det var sista gången Hilda möts under ledning av initiativtagaren till nätverket, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som går i pension efter sommaren.

Medlemmarna i Hilda är kvinnliga chefer inom rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. De träffas återkommande för att diskutera Hilda och dess arbete, som har till syfte att stödja kvinnor inom yrkessektorn i deras professionella utveckling.

Hilda_8_maj_2019_375.jpg
Omkring 20 av Hildas medlemmar deltog i mötet under ledning av Anne Ramberg. Närvarande  var också kammarrättssassessorn Hannes Grufman, ny ansvarig för Hilda på Advokatsamfundets kansli.