Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stor uppslutning vid höstens Hildamöte

Mer än 20 ”storhildor” samlades.

I går, den 16 september, samlades över 20 av medlemmarna i det kvinnliga juristnätverket Hilda på Advokatsamfundets kansli i Stockholm till Hildamöte. Mötet var det första under ledning av Advokatsamfundets nya generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Under mötet hälsades också flera nya medlemmar i nätverket välkomna. De nya medlemmarna som närvarade var Tone Myhre-Jensen, advokat och managing partner på advokatfirman Cederquist, Malin Bonthron, justitieråd i Högsta domstolen, Margareta Brattström, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, Cecilia Renfors, justitieråd i Högsta domstolen och Helena Jäderblom, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Hilda_16_sept_2019_375.jpg

Medlemmarna i Hilda är kvinnliga chefer inom rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. De träffas återkommande för att diskutera Hilda och dess arbete, som har till syfte att stödja kvinnor inom yrkessektorn i deras professionella utveckling.